Om Praktisk Medicin

Utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården och dess arbetssituation


Allmänmedicinen måste idag i ett mycket högt tempo hantera ett brett spektrum av symtom och sjukdomar samtidigt som branschen hela tiden får nya direktiv från omvärlden med synpunkter på hur man bör prioritera och agera.

I en bransch som är så stor och föränderlig kan det vara svårt att hålla allt i minnet. Den snabba kunskapstillväxten och ändringar i förhållningssätt gör att det som är kontraindicerat idag kan vara senaste terapin imorgon.

I PM Praktisk Medicin beskrivs öppenvården utifrån dess eget perspektiv. Innehållet är ingen medicinsk lärobok utan mer en ”kom ihåg”-lista; ett kompendium befattande utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården och dess arbetssituation.

I en ström av överflödande medicinsk information vill vi i Praktisk Medicin välja ut det för allmänmedicinen/allmänläkaren/-sköterskan mest relevanta och presentera kunskapen på ett kortfattat och strukturerat vis så att informationen lätt kan hittas och vara till gagn i patientarbetet.

Materialet är insamlat under många år och via många läkare. Erfarenheter och kunskaper som i PM Praktisk Medicin sammanställts, strukturerats och ständigt hålls uppdaterat!

Styrelse och redaktionskommitté:

Lars-Olof Medin leg läkare

Mikael Sahlquist leg läkare

Vi har inbjudit nedanstående läkarkollegor med stor erfarenhet av öppenvård att svara för uppdateringen av de olika kapitlen. Författarna svarar helt suveränt för sina texter. Praktisk Medicin har under åren successivt utvecklats och kompletterats genom många medarbetares bidrag.

Three Doctors Förlag